Vrchní referent/rada – sociální pracovník (Brno)

Úřad práce České republiky nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada – sociální pracovník". Nástupní mzda je od 23 390 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada – sociální pracovník
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Brno
Mzda:
od 23 390 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Brně
Polní 1011/37
63900

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent/rada – sociální pracovník
v Oddělení hmotné nouze I.
Odboru HN, PnP a DOZP Kontaktního pracoviště Brno-město
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – sociální pracovník v Oddělení
hmotné nouze I. Odboru HN, PnP a DOZP Kontaktního pracoviště Brno-město Krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 11100619,

v oborech služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ a „Sociální služby, sociální práce,
sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika“.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopad 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy dávek pro osoby nacházející se v hmotné nouzi, zpracování celé agendy
dávek hmotné nouze spojené se správním řízením, provádění šetření v místě za účelem
ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výplatu, realizace cíleného sociální
šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování
navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení, poskytování základního poradenství
v oblasti nepojistných sociálních dávek.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 30. září 2022,
tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla
organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní
1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené
adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem
na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky ID syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1
tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/87664-78099801“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem

TOPlist