Vrchní referent/rada – finanční manažer (Brno)

Úřad práce České republiky nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada – finanční manažer". Nástupní mzda je od 21 260 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada – finanční manažer
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Brno
Mzda:
od 21 260 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Brně
Polní 1011/37
63900

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent/rada – finanční manažer
v projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“
v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – finanční manažer v projektu
„Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“ v Oddělení projektů EU Odboru
zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 11000446,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou,
a to do 31. října 2022, po dobu realizace projektu „Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji“
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000009. Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je 15. června 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
10. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických,
psychodiagnostických). Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti
včetně poradenské činnosti. Metodická činnost na úseku nároků výplaty dávek v oblasti
zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů. Kontrolní
činnost na úseku zaměstnanosti ve stanoveném rozsahu. Zpracování prognóz vývoje trhu
práce na daném území. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory v průběhu
realizace.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. května 2022,
tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla
organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní
1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu
na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové
části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/38739-78099801“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist