Vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče I. (Brno)

Úřad práce České republiky nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče I.". Nástupní mzda je od 22 980 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče I.
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Brno
Mzda:
od 22 980 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky-Krajská pobočka v Brně
Polní 1011/37
63900

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo
Vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské péče I.
Odboru SSP a dávek pěstounské péče
Kontaktního pracoviště Brno-město
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na služební místo: Vedoucí Oddělení SSP a dávek pěstounské
péče I. Odboru SSP a dávek pěstounské péče Kontaktního pracoviště Brno-město
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, ID 11000547,

v oboru služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. červen 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávky
náhradního výživného, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním
postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších
nepojistných sociálních dávek v rámci výkonu odvolací agendy nebo ve vymezené územní
působnosti krajské pobočky Úřadu práce.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo
žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. května
2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla
organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní
1011/37, 659 59 Brno, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního
úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu
podatelna.bm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
syyztwe.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/39132-78099801“.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist