Vedoucí odboru vnitřních věcí (Brno)

Statutární město Brno nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru vnitřních věcí". Nástupní mzda je 21 480–32 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru vnitřních věcí
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Brno
Mzda:
21 480–32 290 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Městská část Brno - sever
Bratislavská 251
602 00 Brno 2

+420 739 324 065

Další informace o volném místu

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
vedoucí odboru vnitřních věcí
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: řídí a organizuje činnost odboru vnitřních věcí, zajišťuje a odpovídá
za výkon svěřených činností v oblasti samostatné i přenesené působnosti na úseku odboru vnitřních věcí, předkládá orgánům městské části k projednání materiály související s oblastí činnosti svěřené odboru vnitřních věcí, v souladu s rozpočtem městské části zajišťuje a odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky, zabezpečuje u finančních operací předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, zabezpečuje a odpovídá za hospodářsko-správní chod úřadu, metodicky dohlíží na řádné projednávání přestupků a vedení matriční agendy, zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb a místního referenda, zajišťuje a odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 11. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.07.2019
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (s právním nebo ekonomickým zaměřením, případně se zaměřením na veřejnou správu), velmi dobrá znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů na úseku voleb a místního referenda, orientace v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákoně
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisech na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), organizační a řídící schopnosti, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení, řidičský průkaz skupiny B
Dále výhodou: praxe ve veřejné správě, praxe s řízením kolektivu
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.
Písemné přihlášky zasílej

Kontakt na zaměstnavatele

Tajemník ÚMČ Brno-sever Mgr. Michal Lipovský
+420 739 324 065

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 23.1.2019

TOPlist