Test Analyst (Brno)

CGI IT Czech Republic s.r.o. nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Test Analyst". Nástupní mzda je od 35 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Test Analyst
Obor(y):
Informační technologie
Obec:
Brno
Mzda:
od 35 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.
Londýnské náměstí 881/6
63900

Další informace o volném místu

AJ/ČJ

Position Description (Popis pozice):
Test Analyst & Automator - combined role in an international project for one of the largest banks in the world. System Test Team for Online Banking portals located in Czechia; Agile development teams and client in Europe. Communication in English. (Test Analyst & Automator - kombinovaná role v mezinárodním projektu pro jednu z největších bank na světě. Systémový testovací tým pro portály online bankovnictví se sídlem v Česku; Agilní vývojové týmy a klienti v Evropě, komunikace je v angličtině.)
Your future duties and responsibilities (Vaše budoucí povinnosti a odpovědnosti):
Rather than "manual" testers and automators, we differentiate checking and testing in our work. We want to use automation tools for checking. Testing, by nature, cannot be automated, as it requires curiosity, ability to learn and observe and critical thinking. (Spíše než "manuální" testery a automatory rozlišujeme kontrolu a testování v naší práci. Chceme pro kontrolu používat automatizační nástroje. Testování ze své podstaty nelze automatizovat, protože vyžaduje zvědavost, schopnost učit se a pozorovat a kritické myšlení.)

Required qualifications to be successful in this role (Požadovaná kvalifikace pro úspěch v této roli) :
o Solid experience in testing business systems (both UI and back-end) (o Solidní zkušenosti s testováním podnikových systémů (uživatelského rozhraní i back-endu)
o Tester mind-set - curiosity, exploratory skills, sense of detail as well as whole (o Nastavení mysli testera - zvědavost, průzkumné dovednosti, smysl pro detail i celek)
o Critical thinking and context awareness (o Kritické myšlení a povědomí o kontextu)
o Experience in test automation (o Zkušenosti s automatizací testů)
o Selenium WebDriver and Java for test automation (o Selenium WebDriver a Java pro automatizaci testů)
o Element location, synchronisation, page object model… (o Umístění prvku, synchronizace, objektový model stránky...)
o Tools for automating mobile tests Perfecto and Appium (o Nástroje pro automatizaci mobilních testů Perfecto a Appium)
o Communication skills (oKomunikační dovednosti)
o Fluent English (B2). (o Plynulá angličtina (B2))
o Databases and SQL for testing purposes (o Databáze a SQL pro účely testování)


Skills (Dovednosti):
o Tester mind-set - curiosity, exploratory skills, sense of detail as well as whole (o Myšlení testera - zvědavost, průzkumné dovednosti, smysl pro detail i celek)
o Critical thinking and context awareness (o Kritické myšlení a povědomí o kontextu)
o Selenium WebDriver and Java for test automation (o Selenium WebDriver a Java pro automatizaci testů)
o Element location, synchronisation, page object model… (o Umístění prvku, synchronizace, objektový model stránky...)
o Gherkin language and keyword tools like Cucumber (ojazyk Gherkina nástroje pro klíčová slova, jako je okurka)
o Databases and SQL for testing purposes (o Databáze a SQL pro účely testování)
What you can expect from us (Co od nás můžete očekávat):
o Professional development in our CGI TestUNI programme (Context-driven testing, Test automation...) (o Profesní rozvoj v našem programu CGI TestUNI (Kontextové testování, Automatizace testů...)
o Opportunity to become shareholder of CGI (oMožnost stát se akcionářem CGI)
o Participation on CGI profit (o Účast na CGI zisku)
o Cafeteria to support your leisure activities (o Jídelna na podporu vašich volnočasových aktivit)
o Possibility of international deployments and job rotations (o Možnost mezinárodního nasazení a rotace pracovních míst)
o 900 CZK per month for Benefit plus programme (o 900 Kč měsíčně pro program Benefit plus)
o 105 CZK meal vouchers (o Stravenky 105 Kč)
o Multisport card (o Multisport karta)
o 5 weeks of vacation, 3 sickdays (o 5 týdnů dovolené, 3 sickdays)
o Fully paid sick leave (30 days/year) (o Plně placená nemocenská (30 dní/rok)
o and many more! (o a

Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem

TOPlist