Referent/referentka veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek odboru investic (Brno)

Jihomoravský kraj nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Referent/referentka veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek odboru investic". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek odboru investic
Obor(y):
Právo
Obec:
Brno
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
60200

541 651 230

Další informace o volném místu

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referenta/referentky živnostenského podnikání
oddělení Krajského živnostenského úřadu
odboru správního a Krajského živnostenského úřadu

Místo výkonu práce: BRNO, Cejl 73

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11

Termín nástupu: co nejdříve - dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
" metodicky usměrňuje obecní živnostenské úřady v působnosti Jihomoravského kraje;
" zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně ve věcech svěřené agendy Krajskému živnostenskému úřadu (dále jen "KŽÚ"), pověřuje podřízené správní úřady projednáním a rozhodováním;
" vykonává komplexní právní činnosti ve věcech svěřené agendy (agenda živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství, agenda v oblasti cen, regulace reklamy), zastupuje veřejné zájmy v soudních sporech;
" řeší spory mezi správními orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování;
" souhrnně vykonává specializované odborné činnosti na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti KŽÚ KrÚ JMK;
" zabývá se legislativou Evropské unie upravující oblast podnikání; aj.

Kontaktní pracovnice: Mgr. Jitka Žišková, vedoucí oddělení krajského živnostenského úřadu
odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, tel. 541 653 602

Požadujeme:
˘ vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním nebo v bakalářském studijním
programu nejlépe v oboru právo
˘ znalosti oboru: Živnostenské podnikání, podnikání v zemědělství, agenda v oblasti cen, regulace reklamy
˘ zvláštní odborná způsobilost - při správě živnostenského podnikání
(do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
˘ výborné organizační a komunikační dovednosti
˘ schopnost argumentovat a aktivně přistupovat k řešení problémů
˘ schopnost pracovat v týmu
˘ odolnost vůči zátěži
˘ pečlivost, zodpovědnost
˘ ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti
˘ znalost práce s MS Office

Nabízíme:
˘ osobní přístup mentora během zkušební doby
˘ možnost odborného růstu
˘ 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days
˘ pružnou pracovní dobu
˘ široké možnosti dalšího vzdělávání
˘ příspěvek na stravování
˘ příspěvek na penzijní připojištění
˘ příspěvek na Ticket Benefits Card
˘ firemní mateřskou školku
˘ stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením
˘ příjemný pracovní kolektiv.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31.12.2021.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
˘ strukturovaný profesní životopis
˘ originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
˘ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontakt na zaměstnavatele

Jihomoravský kraj
Mgr. Martina Kučerová
541 651 230
kucerova.martina@jmk.cz


Poslední změna: před 3 týdny

TOPlist