Referent/referentka pro obranu státu a krizové řízení oddělení krizového řízení a obrany odboru kancelář ředitele (Brno)

Jihomoravský kraj nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Referent/referentka pro obranu státu a krizové řízení oddělení krizového řízení a obrany odboru kancelář ředitele". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka pro obranu státu a krizové řízení oddělení krizového řízení a obrany odboru kancelář ředitele
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Brno
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
60200

541 651 230

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce:
Referent/referentka metodicky usměrňuje činnost na úseku obrany a ochrany obyvatel včetně kontrolní činností v kraji; zpracovává a aktualizuje Dílčí plán obrany Jihomoravského kraje; zajišťuje činnost Stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje při svolání krizového štábu ke koordinaci záchranných a likvidačních prací nebo při řešení mimořádné či krizové situace na území kraje; podílí se na zabezpečení součinnosti s Ústředním krizovým štábem České republiky a dalšími krizovými štáby; pracuje v IS určených pro oblast obrany a krizového řízení; seznamuje se a zpracovává utajované informace do stupně "Důvěrné"; podílí se na přípravě krajských taktických cvičení orgánů krizového řízení kraje aj.
Kontaktní pracovník: Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele, tel. 541 651 261
Požadujeme:
" potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
" studijní obor: nejlépe ochrana obyvatelstva, krizové řízení
" znalosti oboru: krizové řízení, zajišťování obrany České republiky, hospodářská opatření pro krizové stavy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zkušenosti při aplikaci zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
" splnění podmínek pro práci s utajovanými informacemi na stupeň "Důvěrné" podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
" zvláštní odborná způsobilost: při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy; při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení (do 18 měsíců po nástupu do pracovního poměru)
" jazykové znalosti: vítány
" praxe: vítána praxe v oblasti krizového řízení
" další požadavky:
o analytické a koncepční myšlení
o schopnost aktivně řešit problémy
o samostatnost, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, adaptabilita
o velmi dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti
o schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu
o výborná uživatelská znalost MS Office
o ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí v praxi
o znalost regionu Jihomoravského kraje
o řidičské oprávnění skupiny B.
Nabízíme:
" týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
" osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky
" stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou,
" pět týdnů dovolené, sick days,
" stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card,
" zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení,
" firemní mateřskou školku,
" jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání,
" stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 29.11.2021. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
" strukturovaný profesní životopis
" originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
" ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.

Kontakt na zaměstnavatele

Jihomoravský kraj
Mgr. Martina Kučerová
541 651 230
kucerova.martina@jmk.cz


Poslední změna: před 3 týdny

TOPlist