Právník/právnička právního oddělení odboru organizačního (Brno)

Statutární město Brno nabízí v Brně volnou pracovní pozici "Právník/právnička právního oddělení odboru organizačního". Nástupní mzda je 21 480–32 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
Obor(y):
Právo
Obec:
Brno
Mzda:
21 480–32 290 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Městská část Brno - sever
Bratislavská 251
602 00 Brno 2

+420 545 542 297

Další informace o volném místu

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: poskytování právního poradenství pro odbory ÚMČ Brno-sever (zejména pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor školství a kultury), poskytování právního poradenství pro představitele samosprávy, právní kontrola materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části, příprava a připomínkování smluvních dokumentů (zejména nájemních smluv, smluv o dílo) včetně kontroly plnění podmínek smluv, zastupování před soudy a jinými institucemi
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně
na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.07.2019
Požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
" dobrá znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
" orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a odboru školství a kultury
" uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
" flexibilita, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení
Dále výhodou:
" praxe ve veřejné správě
" řidičský průkaz skupiny B

Další předpoklady:
" státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
" věk minimálně 18 let
" svéprávnost
" bezúhonnost
" ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá JUDr. Daniela Morávková, vedoucí právního oddělení odboru organizačního ÚMČ Brno-sever, tel. 545 542 297.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 08.04.2019 do 12:00.

Kontakt na zaměstnavatele

JUDr. Daniela Morávková
+420 545 542 297

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 22.3.2019

TOPlist