.NET Developer (Brno)

CGI IT Czech Republic s.r.o. nabízí v Brně volnou pracovní pozici ".NET Developer". Nástupní mzda je od 40 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
.NET Developer
Obor(y):
Informační technologie
Obec:
Brno
Mzda:
od 40 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.
Londýnské náměstí 881/6
63900

Další informace o volném místu

Upřesňující informace
AJ/ČJ

What will you do? (Co budete dělat?)
As .NET Developer on our team, you will be working on several big initiatives within the business. This role will require communication and interaction with multiple internal and external clients to ensure each module interacts properly with each other. The Developer will also troubleshoot issues and develop new enhancements to achieve targeted results. Your responsibilities will include (jako vývojář .NET
V našem týmu budete pracovat na několika velkých iniciativách v rámci podnikání. Tato role bude vyžadovat komunikaci a interakci s více interními a externími klienty, aby bylo zajištěno, že každý modul bude správně vzájemně komunikovat. Vývojář bude také řešit problémy a vyvíjet nová vylepšení, aby dosáhl cílených výsledků. Vaše povinnosti budou zahrnovat) :

o Design of the enterprise solution according to the business client's requirements (o Návrh podnikového řešení dle požadavků obchodního klienta)
o Solution is mainly focusing on development and integration using the Microsoft Azure and .NET Framework (o Řešení se zaměřuje především na vývoj a integraci s využitím Microsoft Azure a .NET frameworku)
o Responsible for low level design (o Zodpovědný za nízkoúrovňový design)
o Development of enterprise solutions according to the functional and technical leader's specification. (o Vývoj podnikových řešení dle specifikace funkčního a technického lídra.)
o Continuous optimization of developed solutions (o Průběžná optimalizace vyvíjených řešení)
o Technical specification writing (o Psaní technických specifikací)
o Communication with the business requirements owners (o Komunikace s majiteli obchodních požadavků)
Project requirements (Project requirements)
o At least 2-3 years programming experience in C#/.NET, ASP.NET, EF, LINQ, WCF, MVC (o Minimálně 2-3 roky zkušeností s programováním v C#/.NET, ASP.NET, EF, LINQ, WCF, MVC)
o GoF or others design patterns - advantage (o GoF nebo jiné designové vzory - výhoda)
o Good knowledge of SQL on the level of DB client (o Dobrá znalost SQL na úrovni DB klienta)
o Good knowledge of design language and tools - UML, Enterprise Architect, Visio (o Dobrá znalost návrhového jazyka a nástrojů - UML, Enterprise Architect, Visio)
o Good communication skills (both written and verbal) in English (o Dobré komunikační dovednosti (písemné i verbální) v angličtině)
o We would welcome a pragmatic, flexible and customer oriented team player, willing to share ideas and happy with virtual collaboration (o Uvítali bychom pragmatického, flexibilního a zákaznicky orientovaného týmového hráče, ochotného sdílet nápady a spokojeného s virtuální spoluprací)

Zaměstnanecké výhody5): What we offer (Co nabízíme)
o Projects in various business domains (Finance, Telco, Industry etc.) (o Projekty v různých oblastech podnikání (finance, telco, průmysl atd.))
o Being part of the whole project life-cycle starting with analysis, design, development, testing and system support & optimization (o Být součástí celého životního cyklu projektu počínaje analýzou, návrhem, vývojem, testováním a systémovou podporou a optimalizací)
o Stability of one of the global IT Consulting leaders (o Stabilita jednoho z globálních lídrů IT Consulting)
o Competitive Salary (o Konkurenceschopný plat)
o Participation on Company Profit (Profit Participation Plan) and Company Shares (Share Purchase Plan) (o Účast na zisku společnosti (plán účasti na zisku) a akciích společnosti (plán nákupu akcií))
o Professional growth and development through certified training programs and knowledge sharing (o Profesní růst a rozvoj prostřednictvím certifikovaných vzdělávacích programů a sdílení znalostí)
o Occasional home office (o domácí kancelář)
o Large variety of other company benefits and sports event. (o Široká škála dalších firemních benefitů a sportovních akcí)Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem

TOPlist